Privacy beleid

Buurschap Benesser – Privacy Beleid

Het beleid op privacy is van toepassing op Buurschap Benesser, gevestigd op onderstaande gegevens. Wij zijn verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

https://buurschapbenesser.nl

Korhoenstraat

1911 WH  UITGEEST

+31624642244

De Webmaster is de Functionaris Gegevensbescherming van Buurschap Benesser. Hij is te bereiken via webmaster@buurschapbenesser.nl

Algemeen

Buurschap Benesser respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site. Hierom dragen wij zorg voor de persoonlijke informatie die u ons verschaft en zal altijd vertrouwelijk worden behandeld. Wij gebruiken uw gegevens alleen om diensten waar u om gevraagd heeft te voldoen. Bij een bezoek aan onze website, of bij gebruik van sommige van onze producten, slaan de servers automatisch informatie op. Dit zijn bijvoorbeeld gegevens als URL, IP-adres, browsertype en -taal, en datum en tijd van uw bezoek. Deze gegevens zijn anoniem gemaakt wegens uw privacy.

Hieronder volgt meer in detail wat, waarom en hoe wij aan informatie verzamelen. Maar ook hoe dit beveiligd is. Dit alles is volgens de nieuwe Europese wetgeving: Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) die vanaf 25 mei 2018 van toepassing is. We zullen uw persoonlijke gegevens zonder uw toestemming niet ter beschikking stellen aan derden. Ten slotte waarderen we het vertrouwen dat u in ons stelt, en zullen alles in het werk stellen om uw persoonlijke informatie te beschermen. Uw persoonlijke informatie wordt enkel en alleen gebruikt voor de diensten waarvoor u ze aan ons toevertrouwd. Door ons een email te sturen kunt u uw gegevens laten verwijderen.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam;
 • Adresgegevens;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt; (bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch)
 • Locatiegegevens;
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website;
 • Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen; (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)
 • Internetbrowser en apparaat type;
 • Bankrekeningnummer.

Bijzonder en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via webmaster@buurschapbenesser.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Buurschap Benesser verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw betaling;
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder;
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • Te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;
 • U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken;
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren;
 • Analyseren van uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren;
 • Als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij (indien) nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Buurschap Benesser neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Buurschap Benesser) tussen zit. Buurschap Benesser gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

 • Gebruikersformulieren op de website
  • Om automatisch een nieuwe gebruiker en bijbehorend account in de database te plaatsen
 • Externe betaalsystemen die beschikbaar staan in de webwinkel
  • Om de afronding van een betaling te voltooien

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Buurschap Benesser bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

CategorieBewaartermijnReden
Adresgegevens8 > 15 jaarDit is nodig om de orderhistorie inzichtelijk te houden
Bankrekeningnummer< 2 jaarOm eventuele credit verzoeken makkelijker af te handelen
Bestellingen in behandeling< 2 jaarAdministratie en online boekhouding
Geannuleerde bestellingen<2 jaarAdministratie en online boekhouding
Inactieve accounts< 2 jaarAdministratie en online boekhouding
Locatiegegevens2 > 5 jaarVoor verbetering van de website
Mislukte bestellingen< 2 jaarAdministratie en online boekhouding
Orderhistorie15 jaarAdministratie en online boekhouding
Personalia8 > 15 jaarDit is nodig om de orderhistorie inzichtelijk te houden
Surfgedrag2 > 5 jaarAnalyse en continu verbeteren van de gebruikerservaring
Voltooide bestellingen< 2 jaarAdministratie en online boekhouding

Delen van persoonsgegevens met derden

Buurschap Benesser verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Buurschap Benesser blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies

Buurschap Benesser maakt gebruik van cookies en andere technologieën om het online gebruiksgemak voor u te vergroten. Ook om na te gaan hoe de site gebruikt. Wij kunnen op basis daarvan de kwaliteit van onze diensten verbeteren. Door de cookies kunnen we verschillende advertenties laten zien. Advertentie netwerken (o.a. Google Adsense) die op deze site adverteren kunnen cookies op uw pc plaatsen of kunnen web beacons gebruiken om informatie in te winnen. Buurschap Benesser heeft geen toegang tot of controle over deze cookies die worden gebruikt door derden adverteerders.

Als U meer informatie wilt hebben, zult u het privacy beleid van deze derden moeten raadplegen voor meer details over hun handelen. Ook voor instructies over hoe de opt-out van bepaalde zaken werkt. Daarom kan ons privacy beleid hier niet van toepassing op zijn, aangezien we hebben geen controle over de activiteiten van deze andere adverteerders of websites. Als u cookies wilt uitschakelen kunt u dit doen via uw browser.

Voor meer informatie in detail over het beheer van cookies met specifieke webbrowsers gaat u naar de volgende websites:

Ten slotte, mocht u meer willen lezen over het beleid op cookies is hier een aparte pagina voor opgesteld die u hier kunt vinden.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Buurschap Benesser en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar webmaster@buurschapbenesser.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Buurschap Benesser wil u er ook op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link naar de autoriteit persoonsgegevens.

Hoe wij Persoonsgegevens beveiligen

Buurschap Benesser neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via webmaster@buurschapbenesser.nl.

Buurschap Benesser heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:

 • Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall;
 • TLS (voorheen SSL) Wij versturen uw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kunt u zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk;
 • DKIM, SPF en DMARC zijn drie internetstandaarden die wij gebruiken om te voorkomen dat u uit onze naam e-mails ontvangt die virussen bevatten, spam zijn of bedoeld zijn om persoonlijke (inlog)gegevens te bemachtigen.