Over ons

GBB_icon-cropped_inversed

De werkgroep “Groen Buurschap Benesser” is voortgekomen uit een burger initiatief. Dit naar aanleiding van uitingen in de media door de lokale politieke partij om het groen uit onze buurt op te offeren voor bebouwing.

Volg ons ook via andere kanalen waar we op bereikbaar zijn:

Standpunten

Onze standpunten presenteren we hier kort, maar overzichtelijk. Deze zijn ook in de algemene voorwaarden opgenomen. Ontbreken er hier punten neem dan contact met ons op.

 • Behoud van flora en fauna, ofwel groen blijft groen;
 • Speelomgeving en toepassing voor huidige jeugd & alle omwonenden behouden of uitbreiden;
 • Veiligheid voor iedereen moet gewaarborgd zijn;

Verder:

 • Afspraken die gemaakt zijn in omgevingsvisie of beleid en vastgesteld zijn door de gemeenteraad blijven gelden;
 • Meedoen (participatie) is voor iedereen mogelijk, op tijd en vóóraan een traject;
 • Altijd in samenspraak én gelijkwaardig overleg met vertegenwoordigers van beslissende partijen van o.a. overheid;

Het (blijven) ontwikkelen van een gezamenlijk gedragen visie over de omgeving. Het sleutelwoord is samenwerken.

Achterban

Per 4 September 2020 hanteren we de volgende statistieken:

Over-ons-statistieken-achterban-15052020

Adressen
Alternatieven
Handtekeningen

Een aantal leden hebben een actievere rol binnen het buurschap en fungeren als aanspreekpunt of treden in opdracht van de voltallige achterban als spreekbuis naar buiten. Deze personen kunnen in de loop van tijd wisselen.

Uitgevoerde acties

 • Opheldering krijgen door informatie opvragen bij Media & Politiek;
 • Raadplegen achterban en gedeelde opinie vormgeven;
 • Onderzoek naar wetgeving en openbaar gedeelde stukken;
 • Ruggespraak met Belangengroep Flexwoningen Akersloot
 • Lobby opgezet met Stichting BOB voor mogelijke juridische stappen;
 • WOB-verzoek ingediend bij de Gemeente Uitgeest;
 • Afspraken met politieke partijen gemaakt om onze standpunten kenbaar te maken;

Dit zijn in het kort de punten die wij gedaan hebben. Voor meer details kijk je op onze nieuws pagina en bijbehorende documenten.