Documenten

Op deze pagina staan in omgekeerde chronologische volgorde alle relevante documenten die wij ontvangen of verstuurd hebben.

Of welke publiekelijk beschikbaar zijn of gemaakt zijn d.m.v. WOB-verzoek.

 1. 07-07-2020 Presentatie gedeeld met gemeenteraad
 2. 25-06-2020 “Uitstel informatiesessie Benesserlaan” Gemeentebrief
 3. 21-06-2020 Bezwaarschrift bewoners participatie zomerperiode
 4. 18-06-2020 WOB-verzoek #1 Ontvangstbevestiging
 5. 18-06-2020 “Vooraankondiging uitnodiging” Gemeentebrief
 6. 12-06-2020 WOB-verzoek #1 richting Gemeente Uitgeest
 7. 22-05-2020 Brief van bewoners “Schapen laten grazen of bouwen?”
 8. 18-04-2020 “Intentieovereenkomst Kennemerwonen” Gemeentebrief
 9. 06-03-2020 Brief van bewoners “Benesserlaan blijf groen”
 10. 18-02-2020 “Informatie plannen Benesserlaan” Gemeentebrief
 11. 30-09-2019 Brief van bewoners “Goochelen met getallen”
 12. 23-07-2019 Raadsinformatiebrief motie bouwlocaties “quick-scan”
 13. 27-06-2019 Vastgestelde Omgevingsvisie 2030 Gemeente Uitgeest
 14. 07-06-2019 Vastgestelde (PRV) “Provinciale Ruimtelijke Verordering”
 15. XX-05-2019 Advies JJR met ingefluisterde locaties
 16. 16-04-2019 Presentatie JJR over uitkomst enquête
 17. 16-04-2019 Woningbouwafspraken Regio Alkmaar door Companen
 18. XX-12-2017 Woningmarktonderzoek Uitgeest door Stec

1. Presentatie gedeeld met Gemeenteraad

Zie deze blogpost voor de inhoud en reacties of klik hieronder voor de PDF.

2. Gemeentebrief “Uitstel informatiesessie Benesserlaan”

3. Bezwaarschrift digitale participatie in zomerperiode en ontbreken stukken WOB

4. WOB-verzoek 1 ontvangstbevestiging

5. Gemeentebrief “Vooraankondiging uitnodiging”

7. Brief “Willen wij schapen laten grazen of bouwen?”

Zie deze blogpost voor de inhoud en reacties of klik hieronder voor de PDF.

9. Brief “Benesserlaan blijft groen”

Zie deze blogpost voor de inhoud en reacties of klik hieronder voor de PDF.

10. Gemeentebrief “Informatie plannen Benesserlaan”

11. Brief “Goochelen met getallen”

Zie deze blogpost voor de inhoud en reacties of klik hieronder voor de PDF.

12. Raadsinformatiebrief motie bouwlocaties “quick-scan”

Bron: Raadsinformatie Uitgeest ingenomen stukken

13. Omgevingsvisie 2030 Gemeente Uitgeest

Bron: Raadsinformatie Uitgeest agenda bijlage

14. PRV Juni 2019 “Provinciale Ruimtelijke Verordering”

Bron: Provincie Noord-Holland Beleidsdocumenten

16. Presentatie JJR over uitkomst enquête

Bron: Raadsinformatie Uitgeest agenda

18. Woningmarktonderzoek: de basis voor de omgevingsvisie 2030

Bron: Raadsinformatie Uitgeest

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *