Interview “Vechten voor stukje groen”

Door de vorige 2 brieven klopte verslaggever Ton de Lange op de deur voor een interview.

Met een half been in de vakantie sfeer, maar toch na vlot heen en weer corresponderen zijn de letterlijkere woorden van ons na mutatie correcter opgenomen.

Het kader van Jelle Brouwer uit het interview is ondertussen achterhaald!

Ingezonden brief “Willen wij schapen laten grazen of bouwen?”

Onze buurt zal actie voeren, desnoods tot de hoge raad, om het laatste stukje plantsoen aan de westkant van de Koog te behouden.

De kans dat geen Uitgeester jongere hier ooit zal komen wonen is groot. De containers is voor de gehele regio en “andere doelgroepen”, dus niet alleen jeugd.

Het betreft niet een “onbenut” grasveldje zoals het CDA aangeeft, maar een plantsoen met een belangrijke bijdrage aan het milieu en het leefgenot in de buurt.