Ingezonden brief “Willen wij schapen laten grazen of bouwen?”

Onze buurt zal actie voeren, desnoods tot de hoge raad, om het laatste stukje plantsoen aan de westkant van de Koog te behouden.

De kans dat geen Uitgeester jongere hier ooit zal komen wonen is groot. De containers is voor de gehele regio en “andere doelgroepen”, dus niet alleen jeugd.

Het betreft niet een “onbenut” grasveldje zoals het CDA aangeeft, maar een plantsoen met een belangrijke bijdrage aan het milieu en het leefgenot in de buurt.