Meest gestelde vragen

Willen jullie het groen opgeven voor tijdelijke woningen?

Nee. in 2019 is samen met de burgers een omgevingsvisie vastgesteld. Goedgekeurd door de raad! Hierin is het groen in de koog dé kwaliteitsdrager van de buurt. Nu verdwijnt niet alleen het plantsoen maar ook alle bomen voor containers en parkeerplaatsen.

Uitgeest staat op plek 348 (van de 388 gemeentes) van de groenindex. Dit is laag en we hebben al zo weinig groen binnen de dorpsgrenzen. Dit willen we behouden.

Zijn jullie tegen bouwen voor tijdelijke woningen voor Uitgeester jeugd?

Nee. Nee natuurlijk niet. Veel van ons zijn zelf Uitgeester jeugd geweest, hebben we kinderen die ook woningen zoeken of beiden. We snappen het heel goed. Bouw het niet op groen maar op ‘versteende’ locaties.

De tandartspraktijk staat toch leeg?

Klopt. Dit gaat ook niet om de praktijk, maar om het grasveldje ACHTER de praktijk.

Een leegstaand pand zoals de tandartspraktijk, dat ziet er toch niet uit?

Eens. De tactiek om eerst onder het mom ‘tijdelijk’ woningen op een groenstrook neer te zetten en vervolgens óók de voormalige praktijk te bebouwen is niet alleen doorzichtig maar ook kinderachtig en vooral korte termijn denken.

Wat vinden jullie het concept tijdelijke woningen?

Een rookgordijn. 15 jaar is niet tijdelijk, dat is bijna permanent. Het is een ‘dump-locatie’ concept omdat in grotere projecten eigenlijk al ruimte is voor dure appartementen. De ruimte per container is abominabel klein. Zelfs 60% kleiner dan het landelijke gemiddelde.

Maar de Jeugd & Jongerenraad (JJR) heeft toch onderzoek gedaan?

Zeker, maar dat is geen onderzoek. Het was een enquête van 8 vragen. Suggestieve vragen. Oordeel zelf. Uiteraard is de uitkomst dat iedereen zelfstandig wil wonen, in Uitgeest & dat het niet veel mag kosten.

Sterker nog, in de uitkomst wordt niet gesproken over de locatie achter de tandarts, is grootte en budget niet de gelijk met de wens én wil de jeugd in het centrum of dicht bij de infrastructuur wonen. Onderzoek doe je zo. Hier is ook de omgevingsvisie op gebaseerd.

Het is toch een onbenut grasveld?

Niet waar. Dit heeft in de media gestaan ja, ingefluisterd door de politiek. Onzin als je het ons vraagt. Het is 1 van de meest belopen stukken voor honden en hun baasje, kinderen spelen hier verstoppertje of bouwen hutten, buitensport en trainingen vinden hier plaats, ouders en grootouders spelen hier met kind en kleinkind en ga zo maar door. Zie ook de foto’s op deze website.

Is dit geen voorbeeld van NIMBY?

Het politieke verzinsel en veelvuldig gebruikt als dooddoener. Als je als Gemeente binnen de grenzen bouwt dan is het dus altijd NIMBY. Lees ons blog voor een gedetailleerdere uitleg en achtergrond.

Jullie hebben toch inspraak in de bestemming van het plantsoen?

Inspraak = geen participatie. De keuze tussen kleur en aantal woonlagen vinden wij geen participeren. Lees ook onze ingezonden brief over dit onderwerp.

Hoe kijken jullie aan tegen het begrip veiligheid?

Met een toename van woningen en parkeerplaatsen in de buurt en de Kooglaan autoluw maken draagt niet bij aan de veiligheid.

Voor parkeerplaatsen geldt een landelijke norm van 1.7 en voor Uitgeest is dit 1.35. Toename van huizen is een toename van auto’s en er is al een tekort aan ruimte hier in de buurt.

Het stimuleren van sociale huur clusters is maatschappelijk niet verantwoord als gemeente. Clusters zijn te veel dezelfde mensen die te dicht op elkaar wonen. Meerdere woonlagen of hoogbouw dus. Verdeling met senioren onder en jongeren boven zoals in de maisonnette blokken aan o.a.de Sternstraat is wél een goed integratie voorbeeld. Blokken eengezinswoningen afgewisseld met huur en koop ook.

De doorstroom is toch zo belangrijk?

Zeker. Doorstroom stimuleert geen cohesie in de buurt maar resulteert eerder in distantiërend gedrag. Je woont er kort dus waarom zou je je verantwoordelijk voelen?