Media

28

jul 20

Tijdelijke huurwoningen Benesserlaan in schetsontwerp Uitgeest

Lees "tijdwinst ten opzichte van andere ontwikkelingen in Uitgeest, zoals het Centrumplan " en "de beoogde doelgroep" achter elkaar en trek je eigen conclusie.
Read More

28

jul 20

Informatie tijdelijke woningen jongeren in Uitgeest

Informatie van de Gemeente Uitgeest website gepubliceerd in de media. Ook wel propaganda genoemd. Cruciale informatie ontbreekt, maar lees hier alles over!
Read More

20

jul 20

Jongerenwoningen Benesserlaan

Het reactieformulier waarmee u reactie kan geven op bijvoorbeeld het gevelaanzicht, de positie(s) van de gebouwen, of een algemene reactie achterlaten.
Read More

25

jun 20

Gemeente Uitgeest tekent overeenkomst met Steenbreek

Wethouder Cecilia van Weel: “Samen met de bewoners werken aan een groene en klimaatbestendige Koog” Aanpassingen aan het klimaat moeten we met elkaar doen.
Read More

20

jun 20

Minder nachtvluchten is een goede eerste stap voor Castricum en Uitgeest.

De milieuwethouders Brouwen en Slettenaar die vinden dat het te dichtbevolkt is in hun dorp. Zodra LIB status weg is kunnen ze meer bouwen. Meten met 2 maten?
Read More

10

jun 20

Gemeente Uitgeest wil ’kassen van Baars’ verwijderen voor woningbouw

De kassen van de vroegere kwekerij Baars staan al zó lang leeg dat er bomen in groeien. Op 9000 meter kasgrond met 5000 meter glas gebeurt al 15 jaar niets.
Read More

29

mei 20

Flexwoning is een blijvertje

Met een IKEA handleiding een woning in elkaar zetten. De beoogde kostprijsreductie werd niet gehaald, prefab net zo duur als een traditionele woning.
Read More

29

mei 20

Stimulering sociale woningbouw

Ontwikkelaars die in Gemeente Uitgeest bouwen kopen dit met €30.000 af en dragen bij aan de bestemmingsreserve als ze minder of niet 30% sociaal bouwt.
Read More

7

mei 20

Wethouder Brouwer over de nieuwbouw voor jongeren

Een kritische opmerking of vraag wordt niet op gereageerd of zelfs gecensureerd. De burger te woord staan is niet mogelijk?
Read More

4

mei 20

Intentieovereenkomst tijdelijke woningen Benesserlaan Uitgeest

Het complex mag niet massaal worden, inpasbaar zijn in bestaand groen en voldoende parkeergelegenheid. Bewoners betrekken we bij de verdere planvorming.
Read More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *