Gemeente Uitgeest tekent overeenkomst met Steenbreek

Bron: UitgeestOnline & Steenbreek

Op 24 juni ondertekenden wethouder Cecilia van Weel van de gemeente Uitgeest en Henk Jense van Stichting Steenbreek de overeenkomst waarin de gemeente zich aansluit bij de landelijke publiekscampagne van de stichting. Doel is dat beide partijen zich samen in zetten voor een klimaatbestendige en gezonde leefomgeving van mens en dier in zowel de openbare ruimte als de privé tuin. De ondertekening vond plaats in de tuin van Jos Rood die een mooi voorbeeld blijft.

Door klimaatverandering krijgen we steeds vaker te maken met hevige regenbuien en perioden van hitte en droogte. De gemeente zet zich in om het openbare terrein klimaatbestendig te maken. Versteende tuinen zijn slecht bestand tegen die nieuwe weersomstandigheden. Het regenwater kan zijn weg naar de ondergrond niet vinden, waardoor wateroverlast ontstaan. In de zomer loopt de temperatuur in een versteende tuin daarnaast snel op. Door stenen te vervangen door planten daalt de temperatuur in de tuin in een hete periode flink en zorgen hevige buien minder snel voor wateroverlast. Aanpassingen aan het klimaat moeten we met elkaar doen. Dus laten we samen het verschil maken en zorgen voor een klimaatbestendige en gezonde leefomgeving voor zowel mens als dier!

Tijd voor actie
De gemeente en de dorpsraad gaan deze uitdating aan. De gemeente verbindt zich de komende twee jaar actief aan de campagne van Stichting Steenbreek. Wethouder Cecilia van Weel en Henk Jense van Stichting Steenbreek ondertekende daartoe de overeenkomst. Wethouder Cecilia van Weel: “Samen met de bewoners werken aan een groene en klimaatbestendige Koog”‘. De dorpsraad gaat met een werkgroep nader invulling geven aan de uitvoering.

Met wat tips zelf aan de slag
Hoe ziet uw tuin er eigenlijk uit? Een paar tips om zelf alvast aan de slag te gaan. Vang het regenwater op om uw tuin te wateren te geven en haal zoveel mogelijk tegels uit de tuin. Een leuke mogelijkheid is om een moestuin aan te leggen. Kies in ieder geval gemakkelijke planten en trek dieren naar de tuin. Misschien is het ook wel mogelijk om een plat dak groen te maken.

28

jul 20

Tijdelijke huurwoningen Benesserlaan in schetsontwerp Uitgeest

Lees "tijdwinst ten opzichte van andere ontwikkelingen in Uitgeest, zoals het Centrumplan " en "de beoogde doelgroep" achter elkaar en trek je eigen conclusie.
Read More

28

jul 20

Informatie tijdelijke woningen jongeren in Uitgeest

Informatie van de Gemeente Uitgeest website gepubliceerd in de media. Ook wel propaganda genoemd. Cruciale informatie ontbreekt, maar lees hier alles over!
Read More

20

jul 20

Jongerenwoningen Benesserlaan

Het reactieformulier waarmee u reactie kan geven op bijvoorbeeld het gevelaanzicht, de positie(s) van de gebouwen, of een algemene reactie achterlaten.
Read More

25

jun 20

Gemeente Uitgeest tekent overeenkomst met Steenbreek

Wethouder Cecilia van Weel: “Samen met de bewoners werken aan een groene en klimaatbestendige Koog” Aanpassingen aan het klimaat moeten we met elkaar doen.
Read More

20

jun 20

Minder nachtvluchten is een goede eerste stap voor Castricum en Uitgeest.

De milieuwethouders Brouwen en Slettenaar die vinden dat het te dichtbevolkt is in hun dorp. Zodra LIB status weg is kunnen ze meer bouwen. Meten met 2 maten?
Read More

10

jun 20

Gemeente Uitgeest wil ’kassen van Baars’ verwijderen voor woningbouw

De kassen van de vroegere kwekerij Baars staan al zó lang leeg dat er bomen in groeien. Op 9000 meter kasgrond met 5000 meter glas gebeurt al 15 jaar niets.
Read More

29

mei 20

Flexwoning is een blijvertje

Met een IKEA handleiding een woning in elkaar zetten. De beoogde kostprijsreductie werd niet gehaald, prefab net zo duur als een traditionele woning.
Read More

29

mei 20

Stimulering sociale woningbouw

Ontwikkelaars die in Gemeente Uitgeest bouwen kopen dit met €30.000 af en dragen bij aan de bestemmingsreserve als ze minder of niet 30% sociaal bouwt.
Read More

7

mei 20

Wethouder Brouwer over de nieuwbouw voor jongeren

Een kritische opmerking of vraag wordt niet op gereageerd of zelfs gecensureerd. De burger te woord staan is niet mogelijk?
Read More

4

mei 20

Intentieovereenkomst tijdelijke woningen Benesserlaan Uitgeest

Het complex mag niet massaal worden, inpasbaar zijn in bestaand groen en voldoende parkeergelegenheid. Bewoners betrekken we bij de verdere planvorming.
Read More
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *