Gemeente Uitgeest wil ’kassen van Baars’ verwijderen voor woningbouw

Bron: Noord-Hollands Dagblad regiokatern Kennemerland

’Een bittere pil, vindt Uitgeest-wethouder Jelle Brouwer. Een jaar geleden was er goede hoop, maar de provincie gaat toch niet akkoord met woningbouw op de Limmerkoog, tegenover de A9 Studios. „Maar daarmee is de kous niet af.”

De gemeente kampt met een flink tekort aan woningen. De woonvisie tot 2040 meldt dat er behoefte is aan 800 huizen extra. Het groene gebied Limmerkoog, vlakbij de A9 en langs de Geesterweg, is een beoogde locatie. Toenmalig wethouder Judie Kloosterman overlegde zo’n 3,5 jaar terug met Olaf Vreugdenhil van ontwikkelaar Brand New Space (BNS) in Uitgeest. Hij werkt in opdracht van grondeigenaar Limmerkoog BV. ’Vijftig tot honderd woningen, klimaatneutraal en duurzaam gebouwd’, was het plan. Daarna gebeurde er niets.

Brouwer tekende vorig jaar een intentieovereenkomst met Limmerkoog BV, dat is ’verbonden’ met loodgietersbedrijf P.C. van der Horst. Hieruit volgde het plan voor 75 woningen, inclusief 30% sociale woningbouw. „En dat zag er heel aardig uit”, al zegt de wethouder het zelf. „Het had snel uitgevoerd kunnen worden, het is beschikbare grond.” De provincie zette er echter een streep door, mede als gevolg van Rijksbeleid. Limmerkoog ligt onder een vliegroute en in verband daarmee geeft het Rijk geen ontheffing, in het kader van het ’Luchthavenindelingsbesluit onder LIB5 (voorheen 20 ke zone)’. „En dan zegt de provincie: als je van het ministerie geen ontheffing krijgt, werken ook wij niet mee.”

Bijzonder landschap

Daar komt bij dat het ontwerp omgevingsverordening van de provincie het gebied aanmerkt als ’bijzonder provinciaal landschap’. „Terwijl het gewoon een voormalig kassengebied is”, is het verweer van Brouwer. Met de Regio Alkmaar – waarin ook Uitgeest en de drie andere BUCH-gemeenten – is tegen dat concept een zienswijze ingediend. Intussen gaat hij niet verder met Limmerkoog. „We richten ons op een kleinschalig alternatief.” Dat laatste betekent woningbouw op de in Limmerkoog gelegen kassen van Baars. De kassen moeten weg. Limmerkoog BV doet een aanvraag in het kader van de provincieregeling ’Ruimte-voor-ruimte’. De provincie stimuleert treingebruik, en de Limmerkoog bevindt zich binnen het OV-knooppuntgebied.

De kassen van de vroegere kwekerij Baars staan al zó lang leeg dat er bomen in groeien. Op 9000 meter kasgrond met 5000 meter glas gebeurt al 15 jaar niets.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *