Tijdelijke huurwoningen Benesserlaan in schetsontwerp Uitgeest

Bron: Noord-Hollands Dagblad – Regiokatern Kennemerland

Corporatie Kennemer Wonen en gemeente Uitgeest tonen op uitgeest.nl de eerste schetsontwerpen – mét toewijzingscriteria – van 20 tijdelijke huurwoningen voor jongeren en starters achter Benesserlaan 266 in wijk De Koog. Wie een mening heeft, kan die vóór 1 september geven via het reactieformulier op de website.

De grond is van de gemeente en de locatie is al stedelijk gebied, ’waardoor er makkelijker gebouwd kan worden’, zo zei wethouder Jelle Brouwer eerder. De woningen worden geplaatst en verhuurd door Kennemer Wonen. De twee sloten dit jaar een intentieovereenkomst voor deze ontwikkeling. Het complex mag volgens Brouwer niet te massaal worden. „Het moet inpasbaar zijn in het bestaande groen, voldoende parkeergelegenheid is belangrijk.” En omwonenden worden ’uiteraard bij de verdere planvorming betrokken’.

Wat betreft het laatste: zij kregen medio juli een gemeentelijke brief ’met als boodschap dat we dus niet moeten schrikken’, zeggen Lucas Kramer en Koert Meuldijk van de Korhoenstraat. Zij spreken namens 25 huishoudens die samen optrekken als ’Werkgroep Groen Buurschap Benesser’. Hun belangrijkste argument tegen dit plan: de locatie is het enige stukje groen aan die kant van de Benesserlaan. In 2005 was er al succesvol buurtprotest tegen eenzelfde plan. De werkgroep is van plan er straks ’harder tegenaan te gaan’.

De burgers zouden op 1 juli worden geïnformeerd, maar wegens corona ging de bijeenkomst niet door. De informatie kwam daarom via genoemde brief. Daarin onder meer melding van tien studio’s en tien tweekamerappartementen, in twee lagen uit te voeren door specialist Barli Bouwstystemen uit Uden. De huurprijzen lopen uiteen van 425 tot 550 euro per maand.

Michiel van Baarsen is manager vastgoed bij Kennemer Wonen en onderstreept dat de vraag naar sociale huurwoningen ’enorm’ is. In het gezamenlijk persbericht wordt echter geen aantal genoemd. ,,Tijdelijke woningen kunnen relatief snel geplaatst worden. Dit betekent tijdwinst ten opzichte van andere ontwikkelingen in Uitgeest, zoals het Centrumplan waar we permanente woningen in de sociale huur willen realiseren. Tijdelijke woningen vormen daarmee een deel van de oplossing voor het woningtekort in de regio.”

De beoogde doelgroep voor de woningen is voornamelijk jongeren tot 23 jaar en eventueel starters tot 28 jaar. Voor hen is sinds 2017 de slaagkans gedaald van 13,5 % naar 10,3%. De jongeren uit Uitgeest hebben het eerste jaar voorrang op andere jongeren die zijn ingeschreven bij SVNK, ofwel Sociale Verhuurders Noord-Kennemerland. ’Dit is een proef en wordt na een jaar geëvalueerd’, staat in het persbericht.

In september wordt een bijeenkomst gepland met nadere toelichting en de resultaten van de ingevulde reactieformulieren. Projectleider Martijn Knol benadrukt dat aanpassingen mogelijk zijn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *