Intentieovereenkomst tijdelijke woningen Benesserlaan Uitgeest

Bron: Kennemerwonen

Kennemer Wonen en Gemeente Uitgeest sluiten intentieovereenkomst voor tijdelijke woningen Benesserlaan

Het college van B&W van Uitgeest en Kennemer Wonen hebben een intentieovereenkomst gesloten voor de ontwikkeling van tijdelijke woningen op de locatie Benesserlaan. Dat betekent dat Kennemer Wonen en het college samen concreet gaan bekijken of, en zo ja hoe, tijdelijke woningen voor jongeren kunnen worden gerealiseerd op deze locatie.

Jongerenhuisvesting in Uitgeest
De verkenning naar de mogelijkheden voor tijdelijke woningen aan de Benesserlaan is ontstaan uit een onderzoek van de Jeugd- en Jongerenraad Uitgeest uit 2019. Hieruit is gebleken dat Uitgeester jongeren graag in Uitgeest willen (blijven) wonen, maar dat er onvoldoende betaalbaar aanbod is.

Locatie Benesserlaan
“De locatie Benesserlaan is genoemd als mogelijke woningbouwlocatie voor jongeren in het onderzoek van de Jeugd- en Jongerenraad. De grond is al van de gemeente en de locatie al bestaand stedelijk gebied, waardoor er makkelijker gebouwd kan worden. We gaan uiteraard zorgvuldig met het gebied om. Het complex mag niet te massaal worden, moet het inpasbaar zijn in het bestaande groen en voldoende parkeergelegenheid is belangrijk. Uiteraard worden de bewoners bij de verdere planvorming betrokken,” aldus wethouder Jelle Brouwer.

Tijdelijke woningen
Michiel van Baarsen, manager Vastgoed van Kennemer Wonen: “De vraag naar sociale huurwoningen is enorm. Waar mogelijk willen we dus nieuwe woningen toevoegen. Tijdelijke woningen kunnen relatief snel geplaatst worden. Dit betekent tijdwinst ten opzichte van andere ontwikkelingen in Uitgeest, zoals bijvoorbeeld het Centrumplan waar we permanente woningen in de sociale huur willen realiseren. Tijdelijke woningen vormen daarmee een deel van de oplossing voor het woningtekort in de regio.”

Betaalbare huurwoningenHet gaat om huurwoningen, waar het de bedoeling is om te werken met tijdelijke contracten. Deze gelden voor maximaal 5 jaar. Eventueel kan met 2 jaar worden verlengd. Als een jongere één van deze woningen huurt, loopt de inschrijfduur bij SVNK (Sociale Verhuurders Noord-Kennemerland) door en worden de inschrijfjaren verder opgebouwd. Dit maakt het voor jongeren makkelijker om uiteindelijk door te stromen naar een reguliere woning. De beoogde doelgroep voor de woningen is voornamelijk jongeren tot 23 jaar en eventueel starters tot 28 jaar. Het gaat om jongeren uit de regio en waar mogelijk uit Uitgeest.

“Met deze intentieovereenkomst is de eerste stap gezet. Het zou geweldig zijn als dit plan haalbaar blijkt, en we samen met de bewoners tot een breed gedragen plan kunnen komen. Dit komt de beschikbaarheid van betaalbare woningen, en daarmee de wens van jongeren om in Uitgeest te blijven wonen, ten goede!” sluit Michiel van Baarsen af.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *