Ingezonden brief “Participatie: de politieke leugen”

politieke-poppenkast

Online participatie blijkt éénrichtingsverkeer. De gemeente presenteert online een plan. De aanwezige, mogen alleen via chat reageren.  Participatie is de keuze tussen kleur of aantal woonlagen. Tijdens een informatieavond blijkt zelfs dat de wethouder en raadsleden enthousiast meestemmen. Er is gekozen voor vier woonlagen, klinkt het triomfantelijk vanuit de Gemeente. Echter 26% van de stemmers bleek maar omwonende te zijn!

Voor de containers op de Benesserlaan nog minder participatie. Tijdens de vakantieperiode plaatste de gemeente de plannen op de gemeentewebsite. Met een reactieformulier waarin alleen de keuze wordt gegeven tussen kleur en positionering. Een gesprek met de omwonenden heeft niet plaats gevonden!

Wethouder Jelle Brouwer PvdA doet hetzelfde; als waar de PvdA eerder de  VVD, UitgeestLokaal, CDA en D66 van beschuldigde. Quote website

“de benodigde omgevingsvisie voor Uitgeest is na drie jaar zogenaamde participatie door wethouder Judie Kloosterman in de la gestopt”

Nu stopt het PvdA zelf de Omgevingsvisie die vorig jaar nog door de raad is bekrachtigd, terug in de la. Ook coalitiepartner de PU met de verkiezingsslogan “PU kiest voor echte burgerparticipatie” doet loze beloftes. PU luister, naar uw stemmers “ het kan anders”!

Wethouder Brouwer hanteert momenteel een noodwet om containers te plaatsen. Hij geeft aan dat hij zal trachten om Uitgeester jongeren alleen het eerste jaar voorrang te geven.  Let op de woorden trachten en alleen voor het eerste jaar! De containers worden gevuld volgens de SVNK regeling dus spoed en asielzoekers met een “tijdelijke” status uit de gehele regio!

Uitgeesters maak bezwaar en teken de petitie “Behoud Groen Uitgeest”  

Extra online versie

Wethouder Jelle Brouwer zegt in de commissievergadering ruimtelijke ordening van 15 oktober 2019  ”Wij gaan niet lang wachten om met de buurt in gesprek te gaan”. Inmiddels is het juli 2020. Niets gehoord. Wel een briefje; “Volgende week woensdag is een een videopresentatie via Internet. Houd deze datum vrij. Dat hebben wij geweigerd.

De reden? Op 19 juni 2020 wordt een vooraankondiging gedaan voor een buurtbijeenkomst op 1 juli. Dat is geen “minimaal 3-4 weken” zoals in de brief van 21 april 2020 is aangegeven, maar 11 dagen.

Blijf wakker. Dit gemeentebestuur wil niet alleen het plantsoen aan de Benesserlaan, maar ook het buurtgroen graag bebouwen. De kreet “de bebouwing wordt zoveel mogelijk ingepast in het bestaande groen” maar wat blijft er over aan groen?

Een oproep aan allen om massaal te participeren om het groen te behouden. Laat je niet voor de gek houden en wees kritisch! Dus blijf je goede ideeën met ons delen, verspreid het nieuws van deze actie, probeer “om te denken” en wees creatief.

Niet op de manier zoals de “participatie” nu online gaat en waarbij raadsleden, Kennemer wonen en anderen anoniem op bouwen van 4 verdiepingen hebben gestemd.

26% was omwonend tijdens enquête Bibliotheek
Facebookmail
1 comment
  1. Heintzberger
    Heintzberger
    14-09-2020 at 08:33

    waarom geen vergadering in de open lucht? dan kan iedereen er bij zijn. Nu wordt de corona hype gebruikt om ons monddood te maken.

    Reply
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *