‘Communicatie en participatie is waar het om draait’

Bron: de Uitgeester

UITGEEST – Een jaar geleden spraken we met Anke de Vink – Hartog, die toen net was geïnstalleerd als nieuwe wethouder voor gemeente Uitgeest. Voor de komende gemeenteraadsverkiezingen is zij lijsttrekker voor de VVD. Hoe is het jaar bevallen en ziet zij de toekomst? Tijd voor een gesprek.

“Wat ik vooral heb gemerkt is dat ik het ontzettend leuk vind om te doen”, steekt zij enthousiast van wal. “Ik krijg er iedere dag energie van om dit werk te mogen doen. Wat ik inspirerend vind is de betrokkenheid van de inwoners in Uitgeest. Ik kijk met veel plezier op dit jaar terug.” Een jaar geleden stelde De Vink –Hartog dat ze zich wilde gaan inzetten voor een betere communicatie vanuit de gemeente naar de burgers. Hoe staat het daar nu mee? “Natuurlijk kunnen er altijd dingen beter en we mogen nog een slag maken, maar ik denk dat we een goede weg zijn ingeslagen.”

Snel veranderende maatschappij
“Het is interessant om te zien hoe de maatschappij verandert. Alle betrokken partijen bij een project weten, horen en zien veel meer van elkaar. De samenleving wordt opener en transparanter. Burgerparticipatie is een grotere rol gaan spelen, en we doen ons best om de inwoners ook zo veel mogelijk bij nieuwe ontwikkelingen te betrekken.” Maar omdat het nog een vrij nieuw fenomeen is, moet iedereen er nog in groeien. Als voorbeeld bij het plan voor een nieuwe ijsbaanlocatie, hadden we de Uitgeesters eerder mogen betrekken om onduidelijkheid te voorkomen. Ik heb inmiddels gemerkt vanuit mijn rol hoe belangrijk het is om uitleg en onderbouwing te geven, goed te luisteren en te weten wat er speelt. Ik wil er samen met de partij voor zorgen dat dit de nieuwe standaard wordt in Uitgeest.”

Stationsgebied en herinrichting Meldijk
“Bij de nieuwe plannen voor het stationsgebied zie je dat burgerparticipatie werkt, en het versterkt het draagvlak voor uitwerking. is dat al beter gegaan, zo vertelt de wethouder. Al in een vroeg stadium zijn allerlei stakeholders erbij betrokken en zijn er verschillende bijeenkomsten geweest.” Wordt er ook echt iets gedaan met de suggesties vanuit de inwoners? “Ja zeker, niet alleen bij het stationsgebied, maar bijvoorbeeld ook bij de herinrichting van de Meldijk. Dan gaat het onder andere om een handige plek voor parkeerplaatsen, groen, lantaarnpalen en in- en uitritten. Je ziet namelijk niet altijd op de tekening wat in de praktijk de beste plek is. Je weet pas wat de wensen van de gebruikers zijn als je met ze praat.”

Social media
Bij de communicatie vanuit de gemeente naar ons Uitgeesters is ook een belangrijke rol weggelegd voor social media, vindt De Vink – Hartog. “We zijn er nog niet, maar er zit wel een stijgende lijn in. Daar ligt ook een rol voor ons als partij. We mogen als VVD nog beter uitleggen waarom we doen wat we doen. Als we dat niet doen, dan is het logisch dat mensen hun eigen conclusies trekken en vanuit hun gevoel reageren.” “Duidelijke communicatie is onder meer onze inzet voor de komende periode. We zijn als partij onder andere goed bereikbaar via onze Facebook-pagina (www.facebook.com/vvduitgeest). Daar kan iedere Uitgeester met ons in gesprek gaan!”

Mooiste plek
Tot slot vragen we de lijsttrekker wat haar favoriete plek in Uitgeest is. “Als watersporter ga ik dan toch voor het Uitgeestermeer. Het is een heerlijke plek en je hebt er een prachtig uitzicht richting het dorp.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *