Locaties flexwoningen niet langer geheim

Bron: Castricummer

Castricum/Akersloot –  De gemeenteraad heeft donderdag de locaties prijsgegeven voor de bouw van 80 prefab flexwoningen voor statushouders, jongeren, gescheiden ouders en andere spoedzoekers. Het betreft in Castricum een terrein bij de Castricummer Werf en in Akersloot plekken aan de Hooggegeest/Hoornselaan en aan de Roemersdijk.

Omdat het aanwijzen van locaties voor de flexwoningen volgens de politiek gevoelig ligt, werd er eerder voor gekozen deze geheim te houden. De flexwoningen maken deel uit van een proef van het Ministerie van Binnenlandse Zaken, die Castricum samen met de Haarlemmermeer uitvoert. Het ministerie verstrekt daarvoor aan de gemeente 300.000 euro subsidie.

Op een aangemelde locatie kan maximaal vijftien jaar worden afgeweken van het bestemmingsplan. Omwonenden mogen wel meepraten over zaken als de uitstraling van de woningen en de invulling van de openbare ruimte, maar kunnen verder weinig invloed uitoefenen op de procedure.

Planning

Het is de bedoeling dat op het terrein bij de Castricummer Werf veertig units in twee lagen worden geplaatst en de overige veertig binnen de aangewezen locaties in Akersloot. De planning is dat de complexen medio dit jaar zijn gerealiseerd door het bedrijf Flexwonen NH. Een klein deel van de woningen in Castricum is bedoeld voor statushouders. Voor deze groep zijn er geen reguliere sociale huurwoningen beschikbaar, omdat Castricum de urgentie voor statushouders bij de woningtoewijzing heeft afgeschaft. De grond bij de Castricummer Werf is eigendom van de gemeente en heeft een agrarische bestemming. Het terrein grenst aan een volkstuinencomplex. De locatie Hoogegeest/Hoornselaan betreft twee stukken agrarische grond die eigendom zijn van projectontwikkelaar Driessen uit Limmen. Daar kunnen alleen woningen in één laag worden gebouwd. Dat geldt ook voor het terrein aan de Roemersdijk in Akersloot, dat al de bestemming wonen heeft.

Het college wil op 10 en 11 februari informatieavonden organiseren voor betrokkenen en ontvangen die spoedig daarvoor een uitnodiging. (Tekst: Hans Boot) 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *