Nieuwbouwwoningen en sporthal moeten centrum Uitgeest ‘kwaliteitsimpuls’ geven

Bron: NH Nieuws

UITGEEST – Een meerderheid van de Uitgeester gemeenteraad is gisteravond akkoord gegaan met de plannen voor nieuwbouw in het centrum van het dorp.  Daarmee is de komst van appartementen op de plek van de voormalige bibliotheek en sporthal een stap dichterbij. 

Zoals in grote delen van de Randstad is er ook in Uitgeest ‘grote behoefte aan appartementen’, schrijft de gemeente. “Zowel goedkoop als duur, huur en koop.” 

De woonruimte die op de grond van de voormalige bibliotheek en sporthal zal verrijzen, zal bestaan uit levensloopbestendige appartementen. Per locatie gaat het om dertig à veertig appartementen, zo blijkt uit het plan.  Om de bouw mogelijk te maken, moet het bestemmingsplan nog wel worden aangepast. 

Verwachte oplevering in 2023

Later dit jaar kunnen inwoners hun mening over de bouwplannen geven. Als zij akkoord gaan met de plannen, gaan de eerste heipalen in 2021 de grond in. Twee jaar later zullen de eerste bewoners er hun intrek nemen, zo is de verwachting. 

Naast de Bibliotheek- en de Meetlocatie worden er in de zogeheten gebiedsvisie meer locaties genoemd waar tot 2027 woningen kunnen worden gebouwd. Het gaat onder meer om de Geesterheem, Molenhoek en Vrijbrug, waar bij elkaar opgeteld ruimte is voor honderd à honderdvijftig woningen.

Bovendien heeft de raad het college de opdracht gegeven om in het centrumgebied te zoeken naar een geschikte locatie voor een nieuwe sporthal, die De Meet moet vervangen.  

Nieuwe kindcentra

Behalve met de woningbouwplannen heeft de raad ook ingestemd met de bouw van twee nieuwe kindcentra (Binnenmeer en Paltrok), die in samenwerking met het schoolbestuur van Tabijn worden gebouwd. Ook bij de onwikkeling van deze centra worden omwonenden betrokken, belooft de gemeente. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *