Raad van Uitgeest stemt over een woonfonds

Bron: Noord-Hollands Dagblad – Regiokatern Kennemerland

Het college van Uitgeest wil dat de raad donderdag een ’Verordening bestemmingsreserve’ vaststelt, ter stimulering van sociale woningbouw. In deze pot komt geld van bouwers. Zij dragen volgens wethouder Jelle Brouwer €30.000 af voor elke sociale woning die ze om gegronde redenen niet kunnen realiseren.

CDA’ers Jack Zwarthoed en Judie Kloosterman noemden dit eind oktober vorig jaar niet afdragen, maar afkopen. Hun motie werd door de raad aangenomen. In de stemverhouding (12 voor, 3 tegen) viel op dat de grootste partij PU intern verdeeld was: 3 voor, 3 tegen.

Genoemde motie, die het college nu hoopt uit te voeren, was volgens Zwarthoed opgesteld naar voorbeeld van een ’woonfonds’ in de gemeente Castricum. ’Meerdere gemeentes in het land’ gingen Uitgeest al voor. Het heeft alles te maken met een onderdeel van de Woonvisie Uitgeest 2025. Daarin staat dat bij de ontwikkeling van drie zelfstandige woningen of meer er 30% sociaal gebouwd moet worden. Maar dat is in de praktijk ’lastig uitvoerbaar’, weten B en W. Zwarthoed onderstreept dit: ,,Een project moet voor een ondernemer natuurlijk wel winstgevend zijn. In Uitgeest gaat het vrijwel alleen over kleinschalige projecten, en dan is die 30%-voorwaarde geen doen. Met dit fonds – of deze bestemmingsreserve – kun je als gemeente zelf het initiatief nemen om elders de extra sociale woningen te laten bouwen.” Aan de Benesserlaan is volgens hem zo’n locatie voor ’100& sociale huurwoningen’.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *