Ingezonden brief “Willen wij schapen laten grazen of bouwen?”

Plantsoen_grasveld_Korhoenstraatkant_status-17052020

De heer Wim Rodenburg (CDA Uitgeest) antwoord zelf in het NHD op zijn stelling met het statement “we willen geen schapen maar bouwen”

Deze mening is ook niet zo gek als adviseur van A.C. Borst Bouw bv en tevens namens het CDA lid van de raadcommissie Ruimtelijke Ordening binnen Uitgeest. Met deze dubbelfunctie van bezoldigd adviseur van een lokaal bouwbedrijf en zitting in deze raadscommissie heeft hij de ideale positie om zijn doelstelling “Geen schapen maar bouwen” te realiseren.

Zo komen we ook op de laatste plannen van de heer Rodenburg om het enige plantsoen in het westelijke deel van de wijk de Koog vol te bouwen. Lukte de centrumbebouwing hem niet, nu heeft hij zelfs de jeugd en jongerenraad JJR voor zijn karretje gespannen om zijn doelen “Geen schapen maar bouwen” toch te bereiken.

De JJR heeft in het voorjaar 2019 een enquête gehouden met als logische uitkomst dat veel jongeren graag in Uitgeest willen blijven wonen. Naar aanleiding van deze enquête stelden twee “ervaren” dorpspolitici van het CDA – Jack Zwarthoed en Wim Rodenburg – voor om met twee JJR-leden door het dorp te fietsen. Tijdens deze fietstocht heeft het CDA mogelijke bouwlocaties aangewezen. Zo spant het CDA dus de JJR voor haar karretje. De woorden ‘de JJR wijst de Benesserlaan aan’ zijn dus op zijn minst een sterke verdraaiing van de waarheid.

Er hoort te staan “het CDA wijst de Benesserlaan aan”. En zelfs dat is feitelijk onjuist het CDA uit monde van de JJR wees namelijk de Haverkamplaan/De Darse in nieuwbouwwijk De Waldijk aan, en pas als een van de laatste alternatieven, de locatie Benesserlaan. Opvallend is wel dat de heer Rodenburg de tekeningen van een nieuw te bouwen appartementencomplex voor de locatie Benesserlaan “zogenaamd voortvarend” al klaar had liggen en deze ook in de krant liet plaatsen. Niet echt toevallig natuurlijk als adviseur van een bouwbedrijf, wel op zijn minst zeer twijfelachtig ten aanzien van integriteit en de eerlijkheid naar de JJR.

Ook de mooie woorden van “we bouwen voor onze jeugd” blijken politieke leugens te zijn, het betreffen woonunits niet voor de jeugd uit Uitgeest maar voor; “jeugd onder de 28”, “jongeren in het kader van begeleid wonen” en “andere doelgroepen? ”, uit de gehele regio. Ook het oplossen van de piek in de vraag naar jongerenwoningen, die zoals het CDA stelt over 15 jaar voorbij zou zijn, is niet waar, een kort onderzoek leert dat Uitgeest structureel groeit, leg dan maar is uit dat het tijdelijk is. De volgende onwaarheid dus!


Grote kans is, indien het doorgaat, er geen enkele jongere uit Uitgeest ooit zal komen wonen, maar dit de locatie voor opvang uit gehele regio zal gaan worden.


Het zijn dus allemaal puur politieke leugens en gekonkel om onder de geldende bouwvoorschriften uit te komen! Er is weldegelijk sprake van een groot milieueffect, dit in tegenstelling tot het beweerde in de brief aan de omwonenden. Alleen door de naam “ tijdelijke bouw ” hoopt het CDA deze regelgeving te omzeilen en mag er gesold worden met de regels en met ons milieu.


Dan de vraag hoe wordt de buurt betrokken? Een reactie op een brief vanuit de buurtcommissie wordt niet gegeven, wel wordt de buurt via een brief met voornoemde foutieve informatie geïnformeerd dat Kennemer Wonen al is ingeschakeld om verder te onderzoeken hoe en wat er financieel haalbaar is. De bewoners mogen dan later in een “werksessie” meepraten samen met “andere belanghebbende ?? ” over details! Kortom het CDA heeft liever geen inspraak.
De door

De door het CDA beoogde te plaatsen containerwoningen

Ook de argumentatie voor “tijdelijke” woningen dit zogenaamd voor het o

Deze hele manier van handelen, door de heer Rodenburg namens het CDA in Uitgeest, is politiek gekonkel van de bovenste plank. “Geen schapen maar bouwen” volgens de heer Rodenburg.


Beste heer Rodenburg (CDA) laten wij als commissie “Groen Buurschap Benesser” namens de gehele buurt erg duidelijk zijn:

Wij als buurt kiezen voor de schapen!
Wij zijn niet tegen de jeugd maar juist voor het milieu en de buurtjeugd spelend in het groen.

Politiek & Media

Deze brief is gedeeld met:

 • Christen-Democratisch Appèl (CDA)
  • Jack Zwarthoed (fractievoorzitter)
  • Wim Rodenburg
 • Democraten 66 (D66)
  • René Oud (fractievoorzitter)
  • Thijs van Herpen
 • Partij van de Arbeid (PvdA)
  • Anneke Terra (fractievoorzitter)
  • Ben Binnendijk
 • Progressief Uitgeest (PU)
  • Arthur de Swart
  • Jan Schouten (fractievoorzitter)
  • Jan Dubelaar
  • Natasja Voordewind
  • Thom van Son
 • Uitgeest Lokaal (UL)
  • Bert Weijers (fractievoorzitter)
 • Uitgeester Vrije Partij (UVP)
  • Guus Krom (fractievoorzitter)
 • Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD)
  • Anke Hartog
  • Mike Zuurbier (fractievoorzitter)
 • Gemeente Uitgeest
 • Redactie Noordhollands Dagblad
 • UitgeestOnline
 • De Uitgeester

En is ook online (weliswaar geredigeerd) gepubliceerd bij:

Facebookmail
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *