Onderzoek Woonbehoefte Jongeren Uitgeest

Bron: online enquête JJR

Beste jongeren van Uitgeest,

Bedankt dat je even kort de tijd neemt om deze vragenlijst in te vullen.

We merken dat de woningnood voor jongeren (16-30 jaar) hoog is in het dorp. Wij willen graag de gelegenheid voor jongeren om in Uitgeest te blijven wonen bevorderen. Om deze reden doen we een onderzoek naar wat precies de woonbehoeften en wensen zijn onder deze doelgroep. Jullie antwoorden zullen meegenomen worden in een advies naar de gemeente.

Jeugd- en Jongerenraad Uitgeest

Post op Facebook

De vragenlijst

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *