Interview “Vechten voor stukje groen”

Interview-NHD-Benesser-plantsoen_20200528

Bron: Noord-Hollands Dagblad – Regiokatern Kennemerland

Corporatie Kennemer Wonen en de gemeente Uitgeest willen huurwoningen voor jongeren bouwen achter de voormalige tandartspraktijk aan de Benesserlaan. Maar net als in 2005 komen omwonenden ook nu in het geweer. Koert Meuldijk en Lucas Kramer spreken namens 25 huishoudens die samen optrekken als ’Werkgroep Groen Buurschap Benesser’.

Veertien jaar geleden was er succesvol buurtprotest tegen eenzelfde plan. De huidige poging komt indirect voort uit een enquête die de plaatselijke Jeugd- en Jongerenraad vorig jaar hield, én daarbij een fietstocht met CDA’ers deed langs mogelijke bouwlocaties. De politici opperden toen ‘Benesserlaan’.

Het college is geporteerd van de plek: het is gemeentegrond, in stedelijk gebied, en men verwacht geen mileueffecten. Dat staat in een brief die in april bij de huishoudens in de bus viel. Tot hun verrassing, ‘want we zijn tevoren niet geïnformeerd, er is geen particiaptie geweest’.

Rondje Koog

Koert (59) en Lucas (36) – respectievelijk adviseur in vastgoedexploitatie en IT-adviseur – wonen beiden tien jaar bij ‘het plantsoen, weten dat dit er al tientallen jaren zo ligt en vinden dat de 1000 m2 zo moet blijven. “Het ligt mooi langs de populaire wandelroute van ‘Rondje Koog’, de kinderen voetballen er en klimmen in de bomen, we houden er buurtbarbecues. Maar het belangrijkste is: dit is het enige stukje groen aan deze kant van de Benesserlaan. Waar het sowieso drukker wordt nadat de Kooglaan ‘autoluw’ is gemaakt én het voor kleine overstekende kinderen minder veilig wordt.” Ook verwachten ze een parkeerprobleem.

De bewoners wijzen op de gemeentelijke Omgevingsvisie 2030. “Uitgeest heeft al niet veel groen en daarin staat duidelijk dat het groen in stand gehouden moet worden en, als het kan, uitgebreid. En in het onlangs goedgekeurde Definitief Ontwerp voor de herinrichting van onze wijk De Koog staat dit plantsoen ook nog eens als groen aangegeven. Dus dat staat allemaal haaks op wat ze nu willen.

Twintigers

Lucas was niet zo lang geleden zelf nog jongere. Koert heeft thuis drie twintigers. Ze willen graag samen met de jongerenraad zoeken naar alternatieve locaties. “Wij zijn niet tegen bouw voor Uitgeester jeugd.” Maar ook: “We vechten voor het groen dat er nog is.”

‘De beste locatie’ voor jongerenbouw

Het plantsoen bij de Benesserlaan in Uitgeest is ‘de beste locatie’ om te bouwen voor jongeren. Dit zei wethouder Jelle Brouwer deze maand tegen de plaatselijke omroep OSU. “Het is ook gemeentegrond, dat maakt het wat eenvoudiger.” Hij denkt ‘in eerste instantie’ aan Uitgeester jongeren (tot 23 jaar) en starters (tot 28 jaar). Corporatie Kennemer Wonen heeft 5 procent van haar 1225 woningen in Uitgeest ‘gelabeld’ voor jongeren, wat inhoudt dat die voorrang krijgen. Dat kunnen ook jongeren uit de regio zijn. Daarnaast moeten nu bij de Benesserlaan studio’s komen, volgens de wethouder voor maximaal 15 jaar en een huur van 423 euro. Afhankelijk van inkomen is huursubsidie mogelijk. Permanente woningen zijn sowieso ‘te duur’ voor jongeren. De tijdelijke woningen worden casco aangeleverd. De corporatie heeft drie of vier aannemers op het oog, elk met een eigen aanpak. Als het ontwerp klaar is – inclusief plan voor parkeren – legt de wethouder het voor aan de omwonenden. “Aan het eind van het jaar moet het staan”, zegt hij alvast.

Facebookmail
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *