Grootse plannen voor de Koog

Bron: De Uitgeester

UITGEEST – De Koog krijgt een ingrijpende opknapbeurt. De wijk moet veiliger, groener en duurzamer. Dinsdag 29 januari presenteerde projectleider Marco van Beek in samenwerking met ingenieursbureau Sweco het schetsontwerp in het gemeentehuis. Deze raadsinformatieavond werd drukbezocht door bewoners, raadsleden en andere betrokkenen.

De aanleiding voor het project is het sterk verouderde rioolstelsel, dat vooral in Koog-Zuid aan vervanging toe is. Ook de wateroverlast waar veel bewoners last van hebben, is een groeiend probleem.

Toekomstbestendig

De gelegenheid wordt aangegrepen om de wijk meteen voor de toekomst bestendig te maken, bijvoorbeeld door maatregelen te treffen die de wijk moeten wapenen tegen hittestress en wateroverlast.

Er zijn grootse plannen voor de Uitgeester wijk die 4000 inwoners telt. Het riool wordt grondig aangepakt en er moet meer groen komen. Daarnaast moet de Kooglaan autoluw worden, worden de Benesserlaan en de Vrijburglaan de wegen voor het doorgaande verkeer, en komen er gecentreerde parkeerplaatsen, zodat bewoners niet meer langs de kant van de weg parkeren.

17 miljoen euro

Wethouder Van Weel benadrukte dat het om een schetsontwerp gaat, en dat er nog van alles aan kan veranderen.

Meest opvallende punt: het budget is 8 miljoen euro, maar het schetsontwerp zoals het er nu ligt gaat 17 miljoen euro kosten. Volgens Van Weel moeten er daarom ‘keuzes gemaakt worden.’ Wat de raadsleden en de bewoners van het plan vinden, leest u woensdag in de krant.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *