Containerwoningen – deel 2

Containerwoningen_voorbeeld-Damsterdiep

Hoever staan wij nu?

De werkgroep heeft bij de gemeente een z.g. WOB (Wet Openbaarheid Bestuur) verzoek ingediend. Wij willen graag weten op grond waarvan de beslissing is genomen om het  grasveldje, plus bomen tot aan de sloot, achter de tandartspraktijk en woning, vol te bouwen met containerwoningen.  Ook willen wij graag weten wat er in de Intentieovereenkomst met Kennemer Wonen staat. Inmiddels weten wij wel dat niet de Jeugd en Jongerenraad het initiatief heeft genomen, maar de heer Rodenburg (Borst bouw) en de heer Zwarthoed (Credion Vastgoedfinanciering) van het CDA.

Hetzelfde CDA heeft ons grasveld als locatie aangewezen.

In Castricum en in Akersloot zijn soortgelijke plannen. Wij hebben uitgebreid gesproken met de Belangengroep Flexwonen in Akersloot. Zij hebben met succes de voorgestelde locaties van tafel weten te krijgen. Ook is er overleg geweest met de Stichting Burgerbelang Omgevingskwaliteit BUCH, Voorheen: Acties Uitgeest.

Uit al deze gesprekken hebben wij geleerd dat het met al deze plannen helemaal niet om jongeren gaat, laat staan uit Uitgeest. Het gaat om spoedzoekers. Gescheiden mensen, uit huis geplaatsten en vergunningshouders (Huisvesting asielzoekers met verblijfsvergunning).

En verder

De werkgroep heeft de afgelopen weken met een vergrootglas heel Uitgeest in kaart gebracht, op zoek naar alternatieve én veel betere locaties.

Sommige zijn al in eigendom van de gemeente, andere zijn vaak braakliggende terreinen in het bezit van derden.


De gemeente is er met Kennemer Wonen uit. Wij mogen op 1 juli voor de vorm nog een beetje meepraten over de inrichting. Met die gang van zaken zijn wij het niet eens!


Het kan niet zo zijn dat ons grasveld opgeofferd wordt voor tijdelijke huisvesting van “bepaalde doelgroepen” uit heel Noord Holland. Uitgeest heeft al nauwelijks groen.

Facebookmail
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *