Cijfers

Blog-cijfers-header

Doelgroep en woningcorporatie

Kennemer Wonen is een woningcorporatie in de regio Noord-Kennemerland. Kennemer Wonen verhuurt, verbetert en bouwt betaalbare en energiezuinige huurwoningen in de gemeenten Alkmaar, Bergen, Castricum, Heiloo en Uitgeest. 

Regio

GemeenteInwoners*Aantal jongeren*
Alkmaar109.44427.921
Bergen29.9743.221
Castricum35.7722.590
Heiloo23.4642.559
Uitgeest13.5281.732
Totaal212.18238.023
* Met leeftijd1 jongeren 15 t/m 25
In % de meeste1 huurwoningen die van de coöperatie zijn: staan al in Uitgeest!

Huisvesting voor < 3% Uitgeester jongeren

Uitgaande van plaatsing alléén jongeren & toewijzing bij 20 containers:

(1.732 : 38.023) * 20 = 0.9 jongere

Echter er wordt ook een SVNK verdeling2 gemaakt:

 • 50% Jongeren
 • 50% Urgentiehouders, waarvan
  • 30% spoedzoekers
  • 20% statushouders of andere speciale doelgroepen

Resulteert in:

0.9 * 50% = 0.45 jongere

Sociale Verhuurders Noord-Kennemerland (SVNK)

 • Voorrang3 met urgentie: Als u in een situatie verkeert, buiten uw schuld om, waarbij u moet spoed andere woonruimte nodig heeft dan kunt u contact opnemen uw gemeente. De gemeente beoordeelt uw situatie en toetst of u in aanmerking komt voor urgentie. Hiervoor zijn vaste criteria, die elke gemeente in het gebied van SVNK afzonderlijk heeft opgesteld.
 • Vanaf 1 juli 2019 kunnen corporaties woningen aanbieden met voorrang aan jongeren die nog geen 23 jaar zijn. De huurprijs van deze woningen is niet hoger dan € 432,51 waardoor zij recht hebben op huurtoeslag (dit geldt alleen als het inkomen ook recht geeft op huurtoeslag). Er wordt een speciaal huurcontract afgesloten. Hierin staat dat de jongere de inschrijftijd behoudt en dat hij 5 jaar mag blijven wonen in de woning. Daarna moet hij weer doorverhuizen zodat de woning weer beschikbaar komt voor een nieuwe jongere. Wil de jongere na deze 5 jaar toch in de woning blijven wonen? Dan vervalt de inschrijfduur die is opgebouwd voordat de jongere het contract tekende.

Minst groene gemeente BUCH

De provincie verordent de gemeentes om binnen de bebouwde kom te bouwen en zet daarbij de zogenaamde ‘rode lijn’ om het dorp heen. De verhoudingen binnen de BUCH liegen er niet om: Uitgeest staat landelijk op plek 348 van de totaal 388 gemeentes. Dit is gebaseerd4 op het % groen versus bebouwing binnen de grenzen van het dorp.

“De positieve gezondheidseffecten van groen lijken in Nederland vooral te komen door het effect dat groen heeft op de hersenen. Mensen lijken minder stress te ervaren in een groene buurt en groen is goed voor de sociale samenhang in een wijk.”

Uitgeest staat op #348 van de ranglijst en scoort laag op de groenindex

Heiloo staat op plek 51, maar ook Bergen (76) en Castricum (200) scoren landelijk goed.


Voetnoten en gebruikte bronnen

 1. Voor inwoners en % woningen: allecijfers
 2. Betreft een voorzichtige schatting van 50%/50% in omliggende gemeentes wordt gesproken van een verdeling 30% jongeren / 40% spoedzoekers incl. sociale plaatsingen / 30% statushouders zichtbaar.
 3. Bron SVNK website
 4. Interactieve map bij RTL nieuws en groenmonitor
Facebookmail
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *